Djelatnosti

Projektovanje i elaboriranje geoloških istraživanja
Nadzor nad izvođenjem geoloških istraživanja i revizija projektne dokumentacije
Hidrogeološka istraživanja
Inženjerska geologija-geomehanička ispitivanja
Istraživanje ležišta mineralnih sirovina
Geofizika
Istraživanje ležišta geotermalne energije
Posredovanje
 
Pogledaj dalje!
Google+